Indexering alimentatie 2021

 

Ontvangt of betaalt u alimentatie na de echtscheiding? Dan is het goed om te weten dat de hoogte van de alimentatie jaarlijks op 1 januari wordt verhoogd. De Minister van Rechtsbescherming stelt vast met welk percentage de alimentatie moet worden verhoogd. Dit wordt ook wel het wettelijke indexeringspercentage genoemd.

Het indexeringspercentage voor 2021 is vastgesteld op 3%. U kunt het nieuwe alimentatiebedrag berekenen door het huidige bedrag te verhogen met 3%, oftewel door het alimentatiebedrag van 2020 te vermenigvuldigen met 1,03.
 
 

Waarom indexeren?

Over het algemeen stijgen de inkomens ieder jaar. Ook worden de kosten van levensonderhoud zoals woonlasten en zorgkosten ieder jaar duurder. Om ervoor te zorgen dat de alimentatie aansluit bij de stijging van het inkomen en de hogere kosten van levensonderhoud wordt het alimentatiebedrag jaarlijks aangepast.


Is de indexering verplicht?

Ja, de indexering is in de wet vastgelegd. Wel is het mogelijk om de wettelijke indexering uit te sluiten. Deze uitsluiting kan worden overeengekomen in bijvoorbeeld een convenant of een ouderschapsplan.


Voor wie geldt de indexering?

De indexering geldt voor iedere alimentatiebetaler- en ontvanger. Dit geldt zowel voor de kinder- als voor de partneralimentatie. Het maakt daarbij geen verschil of de alimentatie door de rechter is vastgesteld of door partijen in onderling overleg in een overeenkomst is opgenomen.


Wat is het gevolg van deze indexering?

Het alimentatiebedrag dat u ontvangt of betaalt wordt hoger. Ook als uw loon niet omhoog is gegaan of uw eigen kosten gestegen zijn, bent u verplicht de indexering toe te passen. Het is van belang dat u jaarlijks met uw ex-partner het alimentatiebedrag voor de kinderalimentatie en partneralimentatie verhoogd met het actuele percentage. Als u dit vergeet te doen, ontstaat er (ongemerkt) een steeds grotere betalingsachterstand, welke op latere termijn alsnog dient te worden betaald. Indien indexering van de alimentatie is uitgebleven, kan de achterstand van de afgelopen vijf jaar alsnog worden geïncasseerd door het LBIO of deurwaarder.


Ontvangt u alimentatie? Attendeer uw ex-partner dan tijdig op het indexeringspercentage zodat uw ex-partner het alimentatiebedrag kan aanpassen.
 
 

Wil je hierover meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op. Ik bespreek graag de mogelijkheden met je.