Mediation

 
Mediation is een methode om onder begeleiding van een onafhankelijke derde -de mediator- in onderling overleg een duurzame oplossing te vinden. Daarbij heeft de mediator niet alleen oog voor de juridische en financiële kanten van de zaak, maar ook voor de emotionele aspecten die spelen bij een scheiding. Ruim de helft van de scheidingszaken in mijn kantoor wordt door middel van mediation opgelost.

Voorwaarde voor mediation is dat beide partijen vrijwillig deelnemen aan het traject en bereid zijn om in onderling overleg tot een oplossing te komen en afspraken vast te leggen.

Sommige verzekeraars vergoeden mediation tot een bedrag van € 3000,00. Raadpleeg uw polis voor de vergoeding en voorwaarden van uw verzekeraar.

Samen een scheidingsmediator inschakelen biedt veel voordelen:

  • Sneller - Mediation is sneller dan een gerechtelijke procedure. U heeft niet te maken met de wachttijden van de rechtbank.
  • Goedkoper - U betaalt samen de kosten van één advocaat-scheidingsmediator en maakt niet, zoals bij andere (gerechtelijke) trajecten, beiden kosten voor ieder een eigen advocaat.
  • Maatwerk - U kunt de afspraken in eigen hand houden en daardoor meer en completere afspraken maken. Waar een rechter (bijvoorbeeld) enkel beslist dat uw kind(eren) bij de ene partner wonen en eens in de veertien dagen bij de andere partner logeren, is bij mediation maatwerk tot in de kleinste details mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop u informatie over uw kind(eren) wenst uit te wisselen, het halen en brengen, het (samen) bezoeken van ouderavonden, etc.
  • Acceptatie - Omdat de afspraken op maat voor en door beide partners worden gemaakt, worden deze beter geaccepteerd en nageleefd dan afspraken die mensen in andere (gerechtelijke) trajecten opgelegd krijgen.
  • Betere relatie - Er treedt geen verdere beschadiging van de relatie op. Dikwijls verbetert de relatie tussen beide ex-partners zelfs tijdens een mediation traject, omdat u een gemeenschappelijk belang nastreeft: het welzijn van uw kind(eren). Mediation helpt u als ouders om na de scheiding op een goede manier, met wederzijds respect, met elkaar te blijven communiceren. Voor kinderen is het prettig wanneer beide ouders goed met elkaar omgaan en samen een stabiele basis bieden, ook al zijn ze niet meer bij elkaar. Zo voelen kinderen zich niet genoodzaakt om partij te trekken voor één van beide ouders. Het scheelt een hoop spanning, frustratie en verdriet, ook bij jonge kinderen.

Mediation is primair gericht op het maken van afspraken rondom de scheiding of het verbreken van de samenleving. Het is geen relatietherapie. Gedurende het mediationtraject is wel ruimte om te reflecteren over het ontstaan en verloop van de relatie en de reden van de scheiding. Alhoewel geen must, bevordert dit vaak het proces. Een enkele keer gebeurt het dat mensen gaandeweg het mediationtraject beginnen te twijfelen of ze wel echt uit elkaar willen. Ik heb goede contacten met een relatietherapeut en kan u, indien gewenst, doorverwijzen.

Kindgesprek 

Bij mediation bied ik altijd een kindgesprek aan. Kinderen vinden het fijn wanneer ze worden betrokken bij de afspraken die u als ouders over hen maakt. Wanneer het ouderschapsplan bijna rond is, vraag ik uw toestemming voor een kort gesprek met uw kind(eren). Het is niet gebruikelijk dat de ouders hierbij aanwezig zijn. Met uw kind(eren) heb ik het o.a. over hoe zij de scheiding ervaren. Tevens bied ik hen de gelegenheid om eigen ideeën op tafel te leggen. Vrijwel alle kinderen vinden het prettig dat een neutraal en onpartijdig persoon naar hen luistert. Ze hebben het gevoel dat hun mening er toe doet.

Een kindgesprek is doorgaans goed mogelijk vanaf de kleuterleeftijd. In het gesprek pas ik me aan aan de leeftijd en het niveau van uw kind(eren). Het kindgesprek is, net als uw eigen gesprekken, vertrouwelijk. Uw kind bepaalt wat er van het gesprek wordt teruggekoppeld. Een kindgesprek is overigens niet verplicht.
 
 

Wat Tuls Advocatuur en Mediation voor u kan doen


Ik ben speciaal opgeleid als scheidingsmediator en ben geaccrediteerd door en aangesloten bij de vFAS. Dit is een waardevolle aanvulling op mijn werk als advocaat omdat ik door deze combinatie van advocatuur en mediation mensen op verschillende niveaus binnen de scheidingsproblematiek bij kan staan. Dat is een belangrijk verschil met sommige andere mediators, die geen beëdigd advocaat zijn.

Als advocaat-scheidingsmediator bewaar ik het overzicht van u beider wensen en denk ik constructief mee om tot passende, duurzame oplossingen te komen.

Second opinion bij mediation

Wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn? Wilt u de alimentatieberekening laten toetsen, het concept convenant laten nakijken of heeft u vragen die uw mediator niet kan beantwoorden? Ik kan u op de achtergrond bij een mediation adviseren. De ervaring leert dat dit vaak voor meer rust en zekerheid zorgt. Mijn gecombineerde expertise als advocaat en scheidingsmediator bewijst ook in deze situatie haar meerwaarde.