Scheiden

 
Of u nu getrouwd bent of samenwoont, een scheiding heeft een enorme impact. Niet alleen op emotioneel vlak, maar ook financieel. Bij een scheiding moet u veel zaken regelen, zeker wanneer u één of meerdere kinderen heeft. Denk daarbij aan afspraken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, de kosten van de kinderen en de verdeling van het vermogen. Een deskundige begeleiding is hierbij van groot belang. Ik help u graag om rust en overzicht te creëren in uw scheidingssituatie.

Een verzoek tot echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap kan alleen door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend. U heeft dus altijd een advocaat of scheidingsmediator nodig om te kunnen scheiden.

U kunt uw scheiding op verschillende manieren regelen:

Mediation

Bij mediation kiest u samen voor begeleiding van één advocaat- en scheidingsmediator. In een serie gesprekken maakt u afspraken over de zorg en opvoeding van uw kind(eren) en de verdeling van materiële zaken. Deze afspraken worden vervolgens vastgelegd in een (echt)scheidingsconvenant en een ouderschapsplan.
In geval van mediation hoeft u zelf niet naar de rechtbank en handelt de rechtbank de procedure schriftelijk af.

In overleg

U en uw partner hebben ieder een eigen advocaat. In onderling overleg, bijgestaan door beide advocaten, probeert u tot overeenstemming te komen. Dit kan bijvoorbeeld door het houden van één of meerdere zogenaamde viergesprekken, waarin beide partijen met hun advocaten om de tafel gaan. De overeenstemming wordt vervolgens vastgelegd in een (echt)scheidingsconvenant en een ouderschapsplan.

Gerechtelijke procedure

Ook hier hebben u en uw partner ieder een eigen advocaat. Lukt het niet om in onderling overleg tot overeenstemming te komen, dan leggen beide partijen de geschilpunten voor aan de rechtbank. Denk daarbij aan kwesties als de hoofdverblijfplaats van de kinderen, de zorgregeling, de alimentatie, de verdeling van materiële zaken en/of vermogen of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. De rechtbank bekijkt uw dossier en geeft beide partijen de gelegenheid tot nadere toelichting in één of meerdere zittingen. Vaak volgt binnen vier weken een uitspraak. Deze is bindend tenzij één van beide partners tegen de uitspraak in beroep gaat. In dat geval wordt de zaak inhoudelijk opnieuw beoordeeld. Houd er rekening mee dat een gerechtelijke procedure een intensief en (emotioneel) belastend traject kan zijn.
 
 

Wat Tuls Advocatuur en Mediation voor u kan doen


Of het nu gaat om een echtscheiding, beëindiging van de samenleving of ontbinding van het geregistreerd partnerschap, ik kan u in alle gevallen bijstaan als advocaat of scheidingsmediator. Ik streef er te allen tijde naar om met zo min mogelijk strijd tot een duurzame oplossing te komen. Lukt het ondanks alles toch niet om er in onderling overleg uit te komen, dan schroom ik niet om alle juridische mogelijkheden te benutten. Ik heb uitgebreide (proces)ervaring in complexe familierechtelijke kwesties.
 
Mirjam is een deskundige advocaat die grote betrokkenheid toont. Zij gaat zorgvuldig te werk en komt haar afspraken na. Tijdens het hele proces is zij mij tot grote steun geweest. Haar toegankelijkheid en bereikbaarheid draagt daar in grote mate aan bij.

Sanne, 37 jaar

Echtscheiding, twee jonge kinderen

Mirjam is een top advocaat. Mirjam heeft mijn echtscheiding begeleid. Je kunt zeer goed met haar samenwerken, ze is betrokken, luistert goed naar je verhaal, je kunt goed met haar sparren en ze heeft veel inhoudelijke kennis. Mirjam reageert snel en zorgt er steeds voor dat alles netjes op papier komt vast te liggen, nogmaals TOP!!!

Ton, 49 jaar

Echtscheiding

Mirjam heeft een goed luisterend oor, doorzettingsvermogen en is een expert in de begeleiding bij een scheiding. Dankzij haar geloof in betere tijden en natuurlijk haar kennis en kunde heeft zij de zaak tot een goed einde kunnen brengen.


Sjoerd, 45 jaar

Ondernemer- begeleiding bij een complexe scheiding