Kinderen

 

Gezag en voogdij

Onder het gezag verstaat de wet het ouderlijk gezag en voogdij. Ouderlijk gezag wordt uitgeoefend door de ouders gezamenlijk of door één van hen. Voogdij wordt uitgeoefend door iemand anders dan de ouder(s). Belangrijke beslissingen over de kinderen waaronder medische beslissingen, schoolkeuze en verhuizingen vallen onder het gezag. Het gezag vervalt automatisch wanneer het kind 18 jaar wordt.

Tijdens het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) hebben ouders het gezamenlijk gezag over hun kinderen. In principe blijft dit na de echtscheiding onveranderd. Op verzoek kan de rechtbank onder bepaalde voorwaarden een uitzondering maken en bepalen dat slechts één van de ouders na de scheiding het gezag uitoefent. Het gezag berust maximaal bij twee ouders.

Als u niet gehuwd bent, heeft u niet automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag over uw minderjarige kind. In dat geval heeft de moeder het eenhoofdig gezag. Als u als mede-ouder gezamenlijk ouderlijk gezag wilt verkrijgen, moet u samen een verzoek bij de rechtbank indienen. Als de ouder met het gezag hiervoor geen toestemming geeft, dan kan de andere ouder de rechtbank vragen om alsnog het gezag over het minderjarige kind te verkrijgen. Normaliter zal de rechtbank dit toewijzen, omdat gezamenlijk gezag het wettelijke uitgangspunt is. Er zijn echter ook situaties denkbaar waarin de rechtbank oordeelt dat het in het belang van het kind het beste is wanneer de moeder het eenhoofdig gezag houdt.


Ouderschapsplan

Als u samen het gezag heeft over uw kind(eren), dan bent u verplicht om een ouderschapsplan op te stellen op het moment dat u uit elkaar gaat. In het ouderschapsplan neemt u afspraken op omtrent uw kind(eren), zoals de hoofdverblijfplaats, de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, wijze van informatie-uitwisseling over belangrijke onderwerpen en de kosten van verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).


Zorgregeling/ omgangsregeling/co-ouderschap

Ouders hebben recht op en de plicht tot omgang met hun kind(eren). Wilt u afspraken maken over de omgang met uw kind(eren) of verloopt de eerder vastgestelde omgangsregeling met de kinderen niet naar wens, dan kan een mediationtraject uitkomst bieden. Mocht mediation niet mogelijk zijn, dan kunt u de rechtbank vragen een omgangsregeling vast te stellen of te wijzigen. Dit is eveneens mogelijk als u niet getrouwd bent geweest. Een omgangsregeling geldt in principe totdat het kind 18 wordt.

Af en toe kan het nodig zijn om de omgangsregeling aan te passen. Dit kan met wederzijdse toestemming, zonder tussenkomst van de rechter. Ouders kunnen dit samen op papier zetten en ondertekenen, maar het is raadzaam om de wijzigingen met hulp van een advocaat of mediator schriftelijk in een aangepast ouderschapsplan op te nemen.


Afstamming

Ik kan u adviseren en bijstaan in afstammingskwesties zoals erkenning, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap of juist de ontkenning van het vaderschap. Ik kan voor u een verzoek bij de rechtbank indienen of hiertegen juist verweer voeren.


Adoptie

Er zijn verschillen tussen het adopteren van een kind uit Nederland of uit het buitenland. Om een kind uit Nederland te adopteren, moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. Ik geef u graag meer informatie en kan u bijstaan in geval van adoptie van een kind uit Nederland. Denk daarbij aan stiefouderadoptie of adoptie van een pleegkind.


Overig

Ik kan u ook bijstaan in procedures inzake een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing.
 
 

Wat Tuls Advocatuur en Mediation voor u kan doen


Allereerst het volgende: ik vind het belangrijk dat er ten aanzien van de kinderen goede afspraken worden gemaakt waarbij de kinderen geen onderdeel zijn van de (eventuele) strijd van de ouders. Om die reden steun ik Stichting Villa Pinedo. Villa Pinedo wil ouders bewust maken van wat er omgaat in het hoofd en hart van kinderen met gescheiden ouders. Op die manier leren ouders handelen in het belang van het kind en kunnen zogenaamde ‘vechtscheidingen’ voorkomen worden.

Ik kan u bijstaan in procedures tot het verkrijgen of beëindigen van het ouderlijk gezag.

Tevens help ik u graag bij het opstellen van een gedegen ouderschapsplan dat aan alle wettelijke vereisten voldoet. Ik hecht veel waarde aan het proces dat daaraan vooraf gaat. Daarom licht ik alle punten in het ouderschapsplan altijd stapsgewijs toe. Gaandeweg komen we dan tot een plan op maat dat voor u beiden, en uw kind(eren), werkt. Waar nodig help ik u los te komen van belemmerende gedachten. Er is namelijk veel meer mogelijk dan de '1x per 14 dagen een weekend bij de andere ouder'. Oók als u fulltime werkt. Ik breng uw gezinssituatie in kaart, kijk naar de rolverdeling en werkroosters en stel vragen om tot de kern te komen.

Op basis van mijn ruime ervaring in ouderschapsplannen en omgangsregelingen kan ik u adviseren over wat kinderen doorgaans wel of niet fijn vinden. Liever nog luister ik bij het opstellen van een ouderschapsplan naar de specifieke wensen van uw kind(eren). Een kindgesprek kan ouders veel nuttige informatie geven. Dit is echter uitsluitend mogelijk in een mediation-traject. In een normale echtscheidingsprocedure mag ik als advocaat geen gesprek houden met uw kind(eren).
 
 

Vaste prijzen

Adoptieprocedure

€ 2.500,00 inclusief BTW

Omgang/gezagsprocedure

Vanaf € 2.500,00. Ik maak graag een offerte op maat na een kennismakingsgesprek.

De vaste prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief kosten van derden zoals griffiekosten, deurwaarderskosten en uittrekselkosten.
 
Mirjam is een deskundige advocaat die grote betrokkenheid toont. Zij gaat zorgvuldig te werk en komt haar afspraken na. Tijdens het hele proces is zij mij tot grote steun geweest. Haar toegankelijkheid en bereikbaarheid draagt daar in grote mate aan bij.

Sanne, 37 jaar

Echtscheiding, twee jonge kinderen

Mirjam is een betrokkenen advocaat die de tijd neemt om naar mijn verhaal te luisteren en daar vervolgens op een professionele manier mee aan de slag gaat.


Maaike, 38 jaar

Omgangszaak