Financiën

 

Kinderalimentatie

Ouders zijn wettelijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kind(eren). Na de scheiding vervalt deze verantwoordelijkheid niet. Als ouders uit elkaar gaan, moeten ze hiervoor een financiële regeling afspreken: kinderalimentatie. De alimentatieplicht geldt tot uw kind 18 jaar wordt. Daarna geldt een voortgezette onderhoudsplicht voor de kosten van levensonderhoud en studie tot uw kind 21 jaar wordt.

U kunt gezamenlijk afspreken hoe u de kosten van de kinderen na de scheiding verdeelt. Dit kan in de vorm van kinderalimentatie. U kunt ook een zogenaamde kinderrekening openen. Met het saldo van deze rekening betaalt u alle voorkomende kosten van de kinderen. Graag bespreek ik met u de verschillende mogelijkheden. Lukt het om in onderling overleg overeenstemming te bereiken, dan leggen we de financiële afspraken vast in het ouderschapsplan. Komt u er samen niet uit, dan beslist de rechtbank.


Partneralimentatie

Ex-partners hebben ook ten opzichte van elkaar een onderhoudsplicht indien één van beiden te weinig inkomen heeft om van te leven, de zogenaamde partneralimentatie. Om de noodzaak en hoogte van de partneralimentatie vast te stellen, kijkt de rechtbank naar het niveau van welstand tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap en de (financiële) draagkracht van de ex-partners. De rechtbank hanteert vaste richtlijnen om de hoogte van de partneralimentatie te berekenen.


Verdeling huwelijksgoederengemeenschap

Heeft u voor of tijdens het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) geen voorwaarden opgesteld, dan bent u automatisch gehuwd in gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle vermogensbestanddelen (liquide middelen en overige bezittingen zoals huizen, voertuigen, inboedel, kunst, aandelen en bedrijven) in de huwelijksgemeenschap vallen en bij helfte verdeeld moeten worden. Dit geldt tevens voor privé-rekeningen en -bezittingen. Ook schulden vallen in de huwelijksgemeenschap, ongeacht of ze voor of tijdens het huwelijk zijn ontstaan. Een uitzondering hierop vormt een schenking of erfenis met zogenaamde uitsluitingsclausule.

Bent u na 1 januari 2018 getrouwd? Dan vallen privé-vermogen en privé-schulden die u al had op het moment van het huwelijk niet in de huwelijksgemeenschap. Meer uitleg en een rekenvoorbeeld vindt u in deze blog.


Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Indien er voor of tijdens het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) wel huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, dienen deze bij de echtscheiding afgewikkeld te worden. Het is belangrijk dat er bij de echtscheiding nauwkeurig naar de huwelijkse voorwaarden wordt gekeken. Echtgenoten of partners zijn zich vaak niet bewust van de exacte inhoud van de huwelijkse voorwaarden. Het is daarom raadzaam uw huwelijkse voorwaarden periodiek te laten beoordelen. Dit kan door een notaris of een familierechtadvocaat. Alleen een notaris kan de voorwaarden waar nodig aanpassen.


Pensioen

Een echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap heeft vaak ook gevolgen voor het ouderdomspensioen. Op basis van de Wet Verevening Pensioenrechten dient het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen verdeeld te worden. Dat pensioen wordt uitgekeerd als de pensioengerechtigde met pensioen gaat. Het is mogelijk om bij huwelijkse voorwaarden of convenant hiervan af te wijken. Er kan een ander verdelingspercentage of andere periode (dan de huwelijkse periode) worden afgesproken. Het is mogelijk dat de pensioenuitvoerder de partner die aanspraak maakt op de pensioenverdeling rechtstreeks uitbetaalt. Daartoe moet u binnen twee jaar na de scheiding het formulier ‘mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen’ naar de pensioenuitvoerder sturen.

Het is ook mogelijk in onderling overleg (en met toestemming van de pensioenuitvoerder) te kiezen voor conversie van het ouderdomspensioen. Bij conversie wordt het deel van het ouderdomspensioen dat na verdeling toekomt aan de andere partner definitief omgezet in een eigen aanspraak op pensioen. In dat geval is de ingangsdatum en hoogte van het pensioen niet langer afhankelijk van het al dan niet in leven zijn van de ex-partner. Ik adviseer u graag over de voor- en nadelen van conversie van het ouderdomspensioen en bekijk welke oplossing in uw situatie het gunstigst is.


Bijzonder partnerpensioen

Mogelijk bestaat er na de scheiding recht op bijzonder partnerpensioen. Of dit het geval is, hangt af van de pensioenregeling die van toepassing is. In geval van opbouw van partnerpensioen op risicobasis zal de pensioenopbouw bij echtscheiding vervallen.
 
 

Wat Tuls Advocatuur en Mediation voor u kan doen


Ik heb ruime (proces)ervaring in het vaststellen van kinder- en partneralimentatie. Uiteraard kan ik u ook bijstaan als de eerder vastgestelde kinder- of partneralimentatie vanwege een wijziging van omstandigheden moet worden aangepast.

Ik raad een ieder van harte aan om bewust na te denken over de inhoud van de huwelijkse voorwaarden, bij voorkeur voordat u gaat trouwen. Ik zie nagenoeg dagelijks tegen welke problemen (ex-)partners aanlopen wanneer het huwelijk geen stand houdt. Wees dat voor, en bespaar uzelf een hoop zorgen. Ik kan u hierin uitstekend adviseren.

Ik maak de verdeling van het ouderdoms- en bijzonder partnerpensioen inzichtelijk voor u en kan u helpen bij het invullen van de pensioenformulieren. Ik heb tevens ruime ervaring met pensioenverdelingen waarbij één of beide partners zelfstandig ondernemer zijn.
 
 

Vaste prijzen

Alimentatie

  • (Her)berekening kinderalimentatie of partneralimentatie inclusief toelichting op de berekening en advies € 250,00 incl. BTW
  • (Her)berekening kinderalimentatie EN partneralimentatie inclusief toelichting op de berekening en advies € 350,00 incl. BTW
  • (Her)berekening kinderalimentatie en partneralimentatie bij een onderneming incl. toelichting en advies € 500,00 incl. BTW
  • Alimentatieprocedure inclusief alimentatieberekeningen € 2.500,00 incl. BTW

Second opinion

Inclusief één bespreking en advies € 350,00

De vaste prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief kosten van derden zoals griffiekosten, deurwaarderskosten en uittrekselkosten.