Overig familierecht

 

Naamswijziging


Voornaamswijziging

Het wijzigen van de voornaam kan alleen als er sprake is van gewichtige redenen. Of hiervan sprake is, bepaalt de rechter. Voor het indienen van een verzoek tot voornaamswijziging bij de rechtbank is een advocaat nodig. Ik informeer u graag over de mogelijkheden in uw situatie. Voor het wijzigen van uw voornaam dient u meerderjarig te zijn. Onder de 18 is toestemming van de gezaghebbende ouders en/of een voogd verplicht. Ouders kunnen de naam van hun minderjarige kind enkel laten wijzigen wanneer beide gezaghebbende ouders hiermee instemmen. Instemming van het kind is niet vereist, maar boven de 12 jaar wel sterk aan te raden.


Geslachtsnaamwijziging

Om de achternaam te kunnen wijzigen moet de aanvraag voldoen aan strenge eisen. Er gelden andere regels voor van het wijzigen van de achternaam van een meerderjarige dan voor het wijzigen van de achternaam van een minderjarige. Een verzoek tot achternaamswijziging dient u in bij Dienst Justis van het ministerie van Justitie in Den Haag. Alhoewel het niet verplicht is om een advocaat in te schakelen voor het indienen van een verzoek tot achternaamswijziging, is het wel sterk aan te bevelen. Ik kan u bijstaan om het verzoek zorgvuldig te onderbouwen en de aanvraag compleet in te dienen volgens de laatste eisen van het ministerie.


Overig

Ik kan u ook bijstaan bij het aanvragen van curatele, bewind of mentorschap.
 
 

Vaste prijzen

Naamswijzigingsprocedure

€ 2.500,00 inclusief BTW

De vaste prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief kosten van derden zoals griffiekosten, deurwaarderskosten en uittrekselkosten.