Wettelijke indexering alimentatie 2020

 

Jaarlijks wordt door de Minister van Rechtsbescherming vastgesteld met welk percentage de alimentatie moet worden verhoogd. Dit wordt ook wel het wettelijke indexeringspercentage genoemd.

Het indexeringspercentage voor 2020 is vastgesteld op 2,5%. U kunt het nieuwe alimentatiebedrag berekenen door het huidige bedrag te verhogen met 2,5% oftewel door het alimentatiebedrag van 2019 te vermenigvuldigen met 1,025.
 
 

Waarom indexeren?

Over het algemeen stijgen de inkomens ieder jaar. Ook worden de kosten van levensonderhoud zoals woonlasten en zorgkosten ieder jaar duurder. Om ervoor te zorgen dat de alimentatie aansluit bij de stijging van het inkomen en de hogere kosten van levensonderhoud wordt het alimentatiebedrag jaarlijks aangepast.


Is de indexering verplicht?

Ja, de indexering is in de wet vastgelegd. Wel is het mogelijk om de wettelijke indexering uit te sluiten. Deze uitsluiting moet worden vastgelegd in een overeenkomst (zoals een convenant of ouderschapsplan). De verplichting tot indexering van de alimentatie geldt ook als het inkomen van de alimentatiebetaler niet is gestegen.


Voor wie geldt de indexering?

De indexering geldt voor iedere alimentatiebetaler en – ontvanger. Daarnaast geldt de wettelijke indexering zowel voor de kinder- als voor de partneralimentatie. Het maakt daarbij geen verschil of de alimentatie door de rechter is vastgesteld of door partijen in onderling overleg in een overeenkomst is opgenomen.


Ontvangt u alimentatie? Attendeer uw ex-partner dan tijdig op het indexeringspercentage zodat uw ex-partner het alimentatiebedrag kan aanpassen. Indien indexering van de alimentatie is uitgebleven, kan de achterstand van de afgelopen vijf jaar alsnog worden geïncasseerd door het LBIO of deurwaarder.
 
 

Wil je hierover meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op. Ik bespreek graag de mogelijkheden met je.