Wet beperking gemeenschap van goederen.
Wat verandert er voor u?

Gaat u in 2018 trouwen? Dan is het belangrijk om te weten dat vanaf 1 januari 2018 het huwelijksvermogensrecht verandert. Vanaf dat moment bestaat er bij het aangaan van het huwelijk geen algehele gemeenschap van goederen meer. In plaats daarvan ontstaat er bij het aangaan van een huwelijk een beperkte gemeenschap van goederen.

Huidig huwelijksvermogensrecht.
Algemene gemeenschap van goederen.


Indien u onder het huidige huwelijksvermogensrecht een huwelijk aangaat zonder dat er nadere afspraken worden gemaakt, trouwt u automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat al het vermogen en alle schulden van beide partners in de gemeenschap van goederen vallen, zowel het vermogen en/of de schulden van vóór het huwelijk als het vermogen en/of de schulden die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd of ontstaan. Daarbij gelden enkele wettelijke uitzonderingen zoals het vermogen dat is verkregen uit een erfenis of schenking die onder uitsluitingsclausule is gedaan.

Huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018.
Beperkte gemeenschap van goederen.


Indien u vanaf 1 januari 2018 in het huwelijk treedt en geen nadere afspraken maakt, trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen. De beperkte gemeenschap omvat het vermogen dat vanaf de aanvang van het huwelijk wordt verkregen en het voorhuwelijkse gemeenschappelijke vermogen. Daarnaast omvat de beperkte gemeenschap van goederen de gemeenschappelijke schulden die u samen met uw partner voor aanvang van het huwelijk bent aangegaan alsook de tijdens het huwelijk ontstane schulden.

Belangrijk verschil met de huidige algemene gemeenschap van goederen is dat het voorhuwelijkse privévermogen en de privéschulden die voor het huwelijk zijn ontstaan, niet langer in de gemeenschap vallen. Bovendien zijn voortaan alle verkrijgingen uit erfenissen en schenkingen privé en vallen daarmee buiten de gemeenschap van goederen.

Rekenvoorbeeld

Angela en Casper gaan trouwen. Angela heeft een studieschuld van € 5.000,00. Casper heeft een spaarrekening op zijn naam staan met een saldo van € 10.000,00. Een aantal jaren voor het huwelijk hebben Angela en Casper gezamenlijk een woning gekocht en hypotheek afgesloten.

Is het huwelijk gesloten voor 1 januari 2018? Dan vallen alle bezittingen en schulden waaronder de studieschuld van Angela, het spaargeld van Casper en natuurlijk ook de gezamenlijk woning en hypotheek in de algehele gemeenschap van goederen. Dit heeft als gevolg dat bij een scheiding alle bezittingen inclusief het spaargeld van Casper 50/50 moeten worden verdeeld. Daarnaast zijn Angela en Casper beiden aansprakelijk voor de terugbetaling van de studieschuld van Angela.

Is het huwelijk gesloten vanaf 1 januari 2018? Dan valt zowel de studieschuld van Angela als het spaargeld van Casper buiten de beperkte gemeenschap van goederen. Gaan Angela en Casper uit elkaar, dan is Angela aansprakelijk voor de volledige terugbetaling van haar studieschuld en is Casper gerechtigd tot het volledige saldo van zijn spaarrekening. Casper hoeft dus niet mee te betalen aan de studieschuld van Angela en zijn spaargeld hoeft hij niet met Angela te delen. De gezamenlijk woning en bijbehorende hypotheek moeten wel 50/50 worden verdeeld.

Wat betekent dit voor u?

De wet treedt in werking per 1 januari 2018. Als u voor die tijd al gehuwd bent, heeft de nieuwe wet voor u geen gevolgen. Het nieuwe stelsel heeft uitsluitend gevolgen voor huwelijken en geregistreerde partnerschappen die vanaf 1 januari 2018 zijn aangegaan. Uiteraard is dit pas relevent op het moment dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt.


Het nieuwe huwelijksvermogensrecht kan reden zijn om huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden op te stellen. Wilt u hierover meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op. U kunt mij bereiken op 0182-768081 of m.tuls@tulsadvocatuur.nl.