Foto’s van je kind plaatsen op sociale media. Mag dat zomaar?

Sociale media is tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het komt vaak voor dat een ouder foto’s of filmpjes van zijn of haar kind plaatst op Facebook of Instagram. Dit lijkt wellicht onschuldig, maar mag dat zomaar zonder toestemming van de andere ouder?
Belang van het kind

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 7 juli 2020 uitspraak gedaan over een dergelijke kwestie. In deze zaak zijn ouders gezamenlijk belast met het gezag over hun minderjarige kind. Op basis van artikel 1:253a lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) kunnen ouders geschillen over de gezamenlijke uitoefening van het gezag, waaronder bijvoorbeeld een geschil over het plaatsen van foto’s van een minderjarig kind op sociale media, aan de rechter voorleggen.

In deze zaak heeft het Gerechtshof geoordeeld dat het plaatsen van foto’s of filmpjes van het minderjarige kind door één van de ouders niet in het belang van het kind is. Het Gerechtshof heeft, op verzoek van de vader, de moeder voor de duur van vijf jaar verboden foto’s of filmpjes van het kind op sociale media te plaatsen. Het Gerechtshof oordeelt dat daarbij van belang is dat op het moment dat foto’s worden geplaatst op Facebook of Instagram, er een licentie wordt verleend aan deze kanalen om deze foto’s te gebruiken en te verspreiden. Op dat moment is er geen zicht meer op waar deze foto’s eventueel kunnen belanden en voor gebruikt worden.

Daarnaast heeft het Gerechtshof geoordeeld dat de jonge leeftijd van het kind (zes jaar) bij deze afweging een rol speelt. Kinderen hebben op jonge leeftijd onvoldoende weet van de (privacy)aspecten van sociale media en kunnen de gevolgen van de plaatsing van foto’s en filmpjes op sociale media (nog) niet overzien.

Het Gerechtshof geeft aan te begrijpen dat de moeder trots is op haar kind en dit graag met anderen wil delen maar is van oordeel dat het plaatsen van foto’s en of filmpjes op sociale media, wanneer de vader daar niet mee instemt, hiervoor niet de juiste manier is.
Toestemming andere ouder

Indien beide ouders het gezag uitoefenen over een minderjarig kind, is dus toestemming van de andere ouder vereist voor het plaatsen van foto’s en filmpjes van de minderjarige op sociale media zoals Facebook en Instagram. Mochten ouders het hierover niet eens zijn, dan kan deze beslissing aan de rechter worden voorgelegd. Zoals uit bovenstaande uitspraak blijkt, is het echter maar de vraag of de rechter, zeker in geval van een jonge leeftijd van een minderjarige, hiervoor vervangende toestemming zal verlenen.

Zorg er dus altijd voor dat je toestemming van de andere gezaghebbende ouder hebt voor je een foto of filmpje van jullie kind op sociale media plaatst. Ook voor grootouders of anderen geldt: let op bij het plaatsen van foto’s op sociale media van uw kleinkinderen of kinderen van een ander. Wees er zeker van dat de wettelijke vertegenwoordigers, normaal gesproken de (gezaghebbende) ouders van het kind, daartegen geen bezwaar hebben.