Pilot gezamenlijke toegang ouders

 

Sinds 1 april 2021 loopt bij rechtbank Den Haag en rechtbank Oost-Brabant de pilot procedure gezamenlijke toegang ouders. Deze scheidingsprocedure nieuwe stijl heeft geen ‘toernooimodel’ en moet zorgen voor meer vaart in de procedure en minder escalatie tussen ouders.
 
 

Wat houdt deze procedure in?

Het gaat om een nieuwe familierechtelijke procedure waarbij ouders die gaan scheiden, zich samen tot de rechter wenden bij geschillen. In plaats van het indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding wordt er door ouders gezamenlijk met hun eigen of gezamenlijke advocaat een deelnameformulier ingevuld en ingediend. In het deelnameformulier geven ze aan welke geschilpunten ze met de rechter willen bespreken.

De rechter beoordeelt vervolgens of de zaak geschikt is voor de pilot. Als 6 het geval is, worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek, de ‘zitting’. Dat gesprek wordt binnen 4 tot zes weken gepland en duurt ongeveer 90 minuten. Op die zitting onderzoekt de rechter actief wat deze ouders en hun kind(eren) in deze situatie nodig hebben om tot een einde van hun (ouderschaps)conflict te komen. Voor dit gesprek kan ook de bij het gezin betrokken hulpverlening worden betrokken. Het resultaat hiervan kan zijn dat de rechter de verdere schikkingsonderhandelingen begeleidt, een voorlopig oordeel geeft, een verwijzing naar hulpverlening doet of een (tussen)beslissing geeft.

In de procedure kunnen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen worden besproken:

 • Bij welke ouder moeten de kinderen worden ingeschreven?
 • Zorgverdeling van de kinderen;
 • Wie mag er (voorlopig) in de woning blijven wonen?
 • Kinderalimentatie;
 • Partneralimentatie;
 • Verdeling van de gezamenlijke spullen.  Doel van de procedure

  Het doel van de nieuwe procedure is escalatie van conflicten tussen ouders met minderjarige kinderen te voorkomen of in ieder geval te beperken. De verwachting is dat hiermee de ouderrelatie minder schade oploopt en kinderen worden beschermd tegen schade die ze door een langdurige ouderstrijd kunnen oplopen. Met de procedure wordt verder beoogd een brug te slaan tussen zorg en recht door de hulpverlening die bij het gezin betrokken is ook aan te laten sluiten bij de zitting.


  Voordelen van de procedure

  De procedure zorgt voor meer vaart in het proces nu er binnen 4 tot 6 weken al een zitting wordt gepland. Daarnaast is de procedure laagdrempelig. De rechter onderzoekt actief wat ouders nodig hebben om samen tot een oplossing te komen. Tot slot betalen ouders ieder de helft van de griffiekosten in plaats van het volledige bedrag.


  Meer weten?

  Meer informatie over de pilot kunt u vinden op de website van de rechtspraak (https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Paginas/procedure-gezamenlijke-toegang-ouders.aspx)
 •  
   

  Wil je weten of jouw scheiding geschikt is voor de pilot of heb je hierover andere vragen? Neem dan gerust contact met mij op (m.tuls@tulsadvocatuur.nl of 0182-76 80 81).