Minder lang partneralimentatie betalen, gaat het dan toch (eindelijk) gebeuren?

 
Partneralimentatie moet eerlijker, simpeler en korter. Dat was kort gezegd de insteek van het wetsvoorstel uit juni 2015 dat de partneralimentatie moest herzien. We zijn inmiddels drie jaar verder. Hoe staat het ervoor?
 
 

Op 11 juni 2018 is de tekst van het oorspronkelijke wetsvoorstel over partneralimentatie aangepast. Een aantal voorgestelde aanpassingen (zoals vereenvoudiging van de rekenmethode) hebben het niet gered. Een belangrijk onderdeel uit het oorspronkelijke wetsvoorstel is wél overgenomen in de nieuwe wettekst: het voorstel tot verkorting van de duur van de partneralimentatie. De maximale termijn voor het betalen van partneralimentatie wordt verkort van twaalf naar vijf jaar. Op deze hoofdregel zijn twee uitzonderingen:


1. Wanneer het huwelijk lang duurde en de partner die recht heeft op alimentatie maximaal tien jaar jonger is dan de op dat moment geldende AOW-leeftijd, kan die persoon ten hoogste tien jaar partneralimentatie krijgen (namelijk totdat hij of zij de AOW-leeftijd bereikt heeft).


2. Voor echtgenoten die de zorg voor jonge kinderen hebben, blijft de maximale duur voor partneralimentatie twaalf jaar.

Het is nog niet bekend wanneer deze veranderingen ingaan. De Eerste en Tweede Kamer moet het wetsvoorstel eerst nog met meerderheid van stemmen aannemen.


Wat betekent dit voor u?

Als u op dit moment partneralimentatie ontvangt of betaalt, verandert er voor u niets. De sterk verkorte maximale termijn geldt namelijk alleen voor echtscheidingen die na de inwerkingtreding van de wet worden ingediend. Dit neemt niet weg dat de rechter ook op basis van de huidige wetgeving de mogelijkheid heeft om de duur van de alimentatiebetaling te verkorten.
 
 

Wilt u hierover meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op (m.tuls@tulsadvocatuur.nl of bel 0182-76 80 81).