Mediation, wat is dat eigenlijk?

In de praktijk merk ik dat er veel onduidelijkheid bestaat over de term ‘mediation’. Daarom leg ik in deze blog graag uit wat er met het begrip mediation wordt bedoeld.

Wat is mediation?

Mediation is een manier om samen een probleem of geschil onder begeleiding van een professionele, neutrale derde (de mediator) op te lossen. Mediation kan gezien worden als een belangengericht onderhandelingsproces. Scheidingsmediation is erop gericht om in overleg en zonder tussenkomst van een rechter afspraken te maken over de gevolgen van de scheiding. Het doel daarbij is het oplossen van het ‘geschil’ door goede en toekomstbestendige afspraken over de scheiding te maken.

Een veel voorkomend misverstand is dat gedacht wordt dat mediation hetzelfde is als relatietherapie. Dit is niet het geval. Relatietherapie is gericht op het herstellen van de liefdesrelatie. Dit is bij mediation niet aan de orde. Van mediation is pas sprake op het moment dat er is besloten uit elkaar te gaan. Mediation is uitermate geschikt voor partners die een juridische strijd bij de rechtbank willen voorkomen en bereid zijn gezamenlijk te zoeken naar de beste oplossing voor hun situatie.

Voordelen mediation

Samen een scheidingsmediator inschakelen biedt veel voordelen:

Sneller - Mediation is sneller dan een gerechtelijke procedure. U heeft niet te maken met de wachttijden van de rechtbank.

Goedkoper - U betaalt samen de kosten van één advocaat-scheidingsmediator en maakt niet, zoals bij andere (gerechtelijke) trajecten, beiden kosten voor een eigen advocaat.

Geen onnodige escalatie en strijd- Door met elkaar om de tafel te gaan en naar elkaar te luisteren zorg je ervoor dat er over en weer meer begrip ontstaat. Dit voorkomt onnodige escalaties en onderlinge strijd.

Maatwerk - U kunt de afspraken in eigen hand houden en daardoor meer en completere afspraken maken. Waar een rechter (bijvoorbeeld) enkel beslist dat uw kind(eren) bij de ene partner wonen en eens in de veertien dagen bij de andere partner logeren, is bij mediation maatwerk tot in de kleinste details mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop u informatie over uw kind(eren) wenst uit te wisselen, het halen en brengen, het (samen) bezoeken van ouderavonden, etc.

Acceptatie - Omdat de afspraken op maat voor en door beide partners worden gemaakt, worden deze beter geaccepteerd en nageleefd dan afspraken die mensen in andere (gerechtelijke) trajecten opgelegd krijgen.

Betere toekomstige relatie - Er treedt geen verdere beschadiging van de relatie op. Dikwijls verbetert de relatie tussen beide ex-partners zelfs tijdens een mediation traject, omdat u een gemeenschappelijk belang nastreeft: het welzijn van uw kind(eren). Mediation helpt u als ouders om na de scheiding op een goede manier, met wederzijds respect, met elkaar te blijven communiceren. Voor kinderen is het prettig wanneer beide ouders goed met elkaar omgaan en samen een stabiele basis bieden, ook al zijn ze niet meer bij elkaar. Zo voelen kinderen zich niet genoodzaakt om partij te trekken voor één van beide ouders. Het scheelt een hoop spanning, frustratie en verdriet, ook bij jonge kinderen.

Rol mediator

Als mediator begeleid ik partners vanuit een onpartijdige en onafhankelijke positie. Ik heb dan ook geen mening of oordeel over het conflict en zal geen ‘kant kiezen’. Bij een scheiding of verbreking van de samenleving spelen emoties een belangrijke rol. Er zal, met name aan het begin van het proces, passende aandacht worden besteedt aan de emotionele aspecten van partners en indien toepasselijk, van hun kinderen.

Voorts acht ik het als scheidingsmediator van groot belang dat de onderlinge communicatie tussen partijen wordt verbeterd. Ik besteed als mediator dan ook aandacht aan het bevorderen van de onderlinge communicatie. De ervaring leert dat als de onderlinge communicatie kan worden verbeterd, de afwikkeling van de scheiding aanzienlijk sneller en soepeler zal verlopen.

Als mediator neem ik niet zelf de beslissingen over de wijze waarop een conflict het beste kan worden opgelost. Deze beslissingen worden door partners zelf genomen. Ik begeleid partners in het proces door het stellen van vragen en toepassen van interventies. Door het stellen van vragen probeer ik als mediator de belangen onder het ingenomen standpunt boven tafel te krijgen. Door te kijken naar de belangen ontstaat er vaak veel meer ruimte voor een oplossing. Het kan helpen om begrip te krijgen voor elkaar positie. Op deze manier ontstaan er creatieve oplossingen waarbij de gezamenlijke belangen worden gediend.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een kosteloos kennismakingsgesprek? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op (0182-768081 of m.tuls@tulsadvocatuur.nl).