Duur partneralimentatie verlaagd van 12 naar 5 jaar

Op 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel “Wet herziening partneralimentatie”. Deze wet treedt op 1 januari 2020 in werking. In deze wet is de hoofdregel opgenomen dat de maximale termijn voor de betaling van partneralimentatie gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk tot een maximum van 5 jaar. Daarop zijn een aantal belangrijke uitzonderingen.
Uitzondering: huwelijk kinderen jonger dan 12 jaar

Wanneer u gaat scheiden en de kinderen zijn jonger dan 12 jaar, dan eindigt de partneralimentatie niet eerder dan dat het jongste kind 12 jaar is. Stel, u bent 10 jaar gehuwd en heeft twee kinderen van 6 en 4 jaar, dan is de duur van de partneralimentatie 8 jaar.
Uitzondering: huwelijk langer dan 15 jaar

Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde is ten hoogste 10 jaar jonger dat de AOW-gerechtigde leeftijd, geldt de partneralimentatieverplichting totdat de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt (dus maximaal 10 jaar). Daarnaast geldt dat wanneer het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder is op het moment van inwerkingtreding van de wet, de verplichting tot betaling van de partneralimentatie na 10 jaar eindigt.
Wat betekent dit voor u?

De nieuwe wet geldt uitsluitend voor echtscheidingsverzoeken die na 1 januari 2020 bij de rechtbank worden ingediend. Als u op dit moment partneralimentatie betaalt of ontvangt, heeft de nieuwe wet voor u geen gevolgen. Ook als u voor 1 januari 2020 gaat scheiden, verandert er voor u niets. In dat geval geldt de huidige alimentatietermijn van 12 jaar.