Wetswijzing: dubbele achternaam kind mogelijk

 

Vanaf 1 januari 2024 is het mogelijk om uw kind de gecombineerde achternamen van beide ouders te geven.
 
 

Wat verandert er?

Voorheen moest er worden gekozen voor de achternaam van de vader óf de moeder. Het kiezen voor een dubbele achternaam van beide ouders was tot vorig jaar niet mogelijk. Met de nieuwe wet wordt vanaf 1 januari 2024 de keuzevrijheid van ouders vergroot. Zij hebben voortaan de mogelijkheid om hun eerste kind een gecombineerde achternaam van beide ouders te geven. Zoals beschreven in het wetsvoorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming: “Je achternaam zegt iets over je familie, de personen bij wie je hoort”.


Hoe werkt het?

Bij kinderen die geboren zijn op of na 1 januari 2024 kunnen ouders direct de gecombineerde achternaam van beide ouders bij de gemeente doorgeven. Dit kan al tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte of bij het erkennen van het kind. Ouders mogen daarbij zelf kiezen voor de volgorde van de namen, zoals ‘De Vries Willems’ of ‘Willems De Vries’. Uiteraard is het ook nog steeds mogelijk om te kiezen voor één achternaam dus ‘De Vries’ of ‘Willems’.

De keuze van ouders voor een dubbele achternaam voor hun eerste kind geldt ook voor alle volgende kinderen van ouders. De naamskeuze bij de gemeente kost € 75 voor het eerste kind en € 50 voor elk volgend kind.

Overgangsregeling

Voor (oudste) kinderen die zijn geboren op of na 1 januari 2016, geldt de overgangsregeling. Voor deze kinderen kunnen ouders alsnog kiezen voor een dubbele achternaam. Ouders hebben tot 1 januari 2025 de tijd om alsnog de achternaam van hun eerste kind te wijzigen naar een gecombineerde achternaam.
Als uw eerste kind vóór 1 januari 2016 is geboren, is wijziging van de achternaam niet mogelijk. .


Keuzemogelijkheden

Voor ouders die zelf al een dubbele achternaam hebben, zoals De Vries Willems, geldt dat deze achternaam vanaf 1 januari 2024 wordt gezien als een enkelvoudige achternaam. Dit betekent dat zij hun eerste kind een gecombineerde achternaam kunnen geven, zoals De Vries Willems De Boer.