5 tips voor fijne feestdagen na een scheiding


Als familierechtadvocaat en scheidingsmediator valt het mij op dat veel ouders en kinderen zich niet verheugen op de feestdagen maar er juist als een berg tegenop zien. Daarom geef ik u 5 tips om ervoor te zorgen dat u als gescheiden ouder én uw kinderen de feestdagen goed kunnen doorkomen:
 

1 - Ga op tijd met elkaar en de kinderen in overleg

Het blijkt voor ouders niet altijd makkelijk om afspraken met elkaar te maken over de verdeling van de feestdagen. Zeker niet als beide ouders veel waarde hechten aan de feestdagen en er rekening moet worden gehouden met overige familieleden. Het is daarom belangrijk dat u op tijd met elkaar in overleg gaat over de verdeling van de feestdagen. Het kan helpen om eerst allebei een eigen rooster te maken voor de verdeling van de feestdagen en vervolgens deze roosters naast elkaar te leggen om te bekijken waar de verschillen in de verdeling zitten. Bespreek deze verschillen en maak een afspraak waar u zich beide in kunt vinden.

Ik adviseer u ook om uw kinderen (als zij wat ouder zijn) te betrekken bij het opstellen van de roosters rondom de feestdagen. Vraag uw kind gerust naar zijn of haar wensen omtrent de feestdagen. Het kan zijn dat uw kind liever Sinterklaas viert bij de andere ouder of het juist leuk vindt om Sinterklaas twee keer te vieren. Het kan ook best zo zijn dat uw zoon of dochter Oudejaarsavond liever met vrienden doorbrengt dan met u. Probeer deze keuze, hoe moeilijk ook, te respecteren. Het mag niet zo zijn dat uw kind zich schuldig voelt over zijn of haar keuze.


2 - Maak concrete, schriftelijke afspraken

Als het is gelukt om afspraken te maken over de feestdagen, maak deze concreet en leg deze afspraken schriftelijk vast. Denk daarbij ook aan de tijdstippen waarop er gewisseld zal worden. Deze afspraken hoeven niet per sé vastgelegd te worden in een officieel document maar kan ook simpel in een e-mailbericht worden bevestigd. Op deze manier voorkomt u misverstanden. Het is ook voor de kinderen fijn als de afspraken voor iedereen duidelijk zijn.

U kunt er ook voor kiezen om uitgangspunten op te stellen die u jaarlijks kunt gebruiken. Zo kunt u ervoor kiezen om de verdeling van de feestdagen jaarlijks te wisselen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een afspraak waarbij de kinderen in de even jaren op Eerste Kerstdag bij de moeder verblijven en in de oneven jaren op Eerste Kerstdag bij vader zullen zijn.


3 - Evalueer jaarlijks de gemaakte afspraken

Ga aan het begin van het jaar eens met elkaar om de tafel zitten en bespreek hoe de verdeling van de feestdagen is bevallen. Houdt daarbij ook rekening met de mening van de kinderen. Mogelijk kunnen de afspraken alvast aangepast en geoptimaliseerd worden voor het aankomende jaar.


4 - Zorg voor rust en regelmaat voor de kinderen

Soms zie ik afspraken tussen ouders waarbij de kinderen tijdens de feestdagen veel moeten wisselen. Dit speelt vooral rond de kerstdagen. Kinderen worden hier vaak hartstikke moe van. Kinderen hebben de tijd nodig om te wennen bij de andere ouder. Probeer ervoor te zorgen dat de kinderen zo min mogelijk heen en weer moeten reizen. Deel de kerstvakantie daarom zoveel mogelijk op in blokken van een aantal dagen.


5 - Wees flexibel en gun elkaar het ouderschap

Het gevolg van een scheiding is helaas dat u de kinderen af en toe moet missen, ook op belangrijke momenten zoals de feestdagen. Hoe vervelend dit ook is, de kinderen kunnen hier niets aan doen. Stel je in het belang van de kinderen flexibel op en gun de ander ouder het ouderschap. Ook al zijn jullie als partners uit elkaar, je bent en blijft ouders van jullie kinderen. Gun je kinderen een goede band met beide ouders. Dat is het mooiste cadeau dat een kind kan krijgen.

Ik hoop dat deze tips u als gescheiden ouder helpen om (meer) van de feestdagen te genieten. Wilt u nader advies of bemiddeling over de verdeling van de feestdagen? Neem dan gerust contact met mij op. Ik help u graag verder.